Bulutun Benimsenmesinin Önündeki En Büyük Engel Olarak Görülen Siber Güvenlik Endişeleri

Bulutun Benimsenmesinin Önündeki En Büyük Engel Olarak Görülen Siber Güvenlik Endişeleri


Confluera Inc. tarafından yayınlanan yeni bir rapor, BT liderlerinin bulut ve çoklu bulut benimsemenin önündeki en büyük engelin siber güvenlik olduğunu ortaya koydu.

2022 Cloud Cybersecurity Survey Report‘a göre, ankete katılan BT liderlerinin %97’si, stratejilerinin bulut dağıtımlarının genişletilmesini içerdiğini belirterek, işletmelerin büyük çoğunluğunun bulut benimsemesini hızlandırdığı ifade etti. Stratejiler, ölçekte genişlemeyi ve çoğu durumda Amazon Web Services Inc., Google LLC Cloud ve Microsoft Corp. Azure gibi birden çok platformun benimsenmesini içeriyor.

Bulut hizmetlerinin benimsenmesi olumlu olsa da, ankete katılanların %63’ü bulut hizmetlerini hedeflemek için tasarlanmış siber tehditleri bulut stratejilerinin önündeki en büyük engel olarak tanımladı.

Bulut ortamlarında siber tehditlerle başa çıkmak, bulutun ve çoklu bulutun benimsenmesinin BT ekiplerinin iş yükünü büyük ölçüde artırdığı için bir sorun olarak kaydedildi. Ankete katılanların yaklaşık olarak yarısı, aldıkları uyarıların sıklığını yönetmek için yeterli personele sahip olduklarını söyledi. Fakat BT ekipleri zamanlarının %54’ünü güvenlik uyarılarını araştırmak için harcıyor ve bu uyarıların yarısından fazlasının yanlış veya zararsız alarmlar oluyor.

Ankete katılanların yaklaşık %65’i, bir hizmet olarak bulut altyapısının benimsenmesinin 2021’de artan iş yüklerine birincil katkı sağladığını söyledi, ayrıca bulut altyapılarını yönetmek de bir sorundu.

Confluera CEO’su John Morgan yaptığı açıklamada, “Hızlandırılmış bulut benimseme, yeni iş yapma biçimine uyum sağlamada kritik bir unsur olmaya devam ederken, BT liderlerinin iş yüklerini yönetme becerilerini de zorladı” dedi. “İşletmeler, güvenlikten ödün vermeden karmaşık bulut ortamlarını genişletmek için uygun kişilerin, süreçlerin ve araçların yerinde olmasını sağlamalıdır.”

Ancak tüm bulgular olumsuz değildi. BT liderlerinin yaklaşık %84’ü, 2022 için siber güvenliğe hazırlık konusunda iyimser olduklarını söyledi. Ankete katılanların çoğu, olumlu görünümlerinin nedeni olarak yeni siber güvenlik araçlarının kullanılabilirliğini belirtti ve %59’u, siber güvenlik için bir algılama ve yanıt çözümünün olduğunu söyledi.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir