Rapor: İşletmeler Tarafından Bulutun Benimsenmesi Yüzde 90'a Yükseldi

Rapor: İşletmeler Tarafından Bulutun Benimsenmesi Yüzde 90’a Yükseldi


O’Reilly tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, işletmelerin %90’ı bulut bilişimi benimsedi ve bulutun benimsenmesi sektörler arasında istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor.

Geçen sene ankete katılanların %88’i bulutu kullandığını belirtmişti. Bu seneye ait rakamlar, bulutu benimsemenin hızla ilerlediğini kanıtladı ve geçen yılki ankete göre bir artış gösterdi. Pandemi sırasında, şirket içi altyapıda personel çalıştırmanın zor veya imkansız hale geldiği durumlarda bile, bulut bilişim bariz bir çözüm olduğundan, bulutun benimsenmesi asla yavaşlamadı.

Bu yılki anket, her sektörden yanıt verenlerin en az %75’inin bulut kullanan işletmelerde çalıştığını ve bulutta en proaktif sektörlerin perakende ve e-ticaret, finans ve bankacılık ve yazılım olduğunu ortaya koydu.

Bulutun benimsenmesi yalnızca büyümekle kalmadı, aynı zamanda katılımcılar bulut geçişine agresif bir şekilde de yaklaşmaya başladı. Anket, katılımcıların neredeyse yarısının (%48) önümüzdeki yıl uygulamalarının %50 veya daha fazlasını buluta geçirmeyi planladığını, %20’sinin ise tüm uygulamalarını buluta geçirmeyi planladığını ortaya koydu.

İşletmelerin bulut stratejisi sorulduğunda, ankete katılanların neredeyse yarısı (%47) “önce bulut” yanıtını verdi, yani mümkün olan her yerde yeni girişimler bulutu ilk seçenek olarak görüyor. 

Bulutu kullanan katılımcılar arasında en önemli endişe kaynağı maliyeti yönetmek (%30) olarak görülüyor. Uyum ise nispeten küçük bir endişe (%10). Uyum; finans ve bankacılık (%15), devlet (%19) ve sağlık hizmetleri (%19) gibi yoğun şekilde düzenlenmiş sektörlerde bile en önemli endişe kaynağı değil.

Ankette ayrıca işletmelerin neden bulut bilişim kullanmadığı da soruldu. Şu anda bulut bilişim kullanmayan katılımcılar arasında, %21’i yasal gerekliliklerin verileri şirket içinde tutmalarını gerektirdiğini, %19’u maliyetin en önemli faktör olduğunu ve %19’u geçiş riski nedeniyle endişe duyduğunu söyledi.

O’Reilly’nin 2021 Cloud Adoption Anketi; bulut, mikro hizmetler, dağıtılmış uygulama geliştirme ve diğer kritik altyapı ve operasyon teknolojilerindeki en son eğilimleri araştırıyor. Anket, 436.000 abonesi olan O’Reilly’nin Programming and Infrastructure & Ops haber bültenlerinin alıcılarına gönderildi; 128 farklı ülkeden 2.834 katılımcı anketi tamamladı.

O’Reilly’nin 2021 2021 Cloud Adoption Anketi’nin tamamını buradan okuyabilirsiniz.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.