Çoklu Bulut (Multi Cloud) Nedir? Hibrit Bulut ile Farkları Nelerdir?


Son birkaç yılda işletmeler, esnekliği artırmak ve satıcı bağımlılığını azaltmak amacıyla çoklu bulut stratejilerini benimsedi.

Flexera tarafından hazırlanan 2020 State of the Cloud Report’a göre, işletmelerin %93’ü çoklu bulut stratejisine sahip. Ayırca COVID-19’un 2020’de bulutun benimsenmesi üzerinde önemli bir etkisinin olmasına da değinildiği raporda, ankete katılan hemen hemen tüm işletmeler tarafından benimsenen çoklu bulutun, baskın strateji olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Genel bulut kullanıcılarına yönelik yakın tarihli bir Gartner araştırmasına göre ise, genel bulut kullanıcılarının %81’i iki veya daha fazla bulut sağlayıcısıyla çalışıyor.

Yapılan araştırmalardan da anlayacağınız üzere, çoklu bulut (multi cloud) için artan bir talep var.

Peki tam olarak nedir bu çoklu bulut (multi cloud)?

Şimdi adım adım çoklu bulutun tüm detaylarını ele alalım.

Çoklu Bulut (Multi Cloud) Nedir?

Bir işletmenin tek bir bulut platformu kullanması mümkün olsa da, ek yetenekler için iş yüklerini bulut hizmetleri arasında bölmeleri gerekebilir. Çoklu bulut yani multi cloud olarak bilinen bu strateji, iki veya daha fazla genel (veya bazen özel) bulut platformunun kullanımını ifade eder. 

Çoklu bulut stratejisi; bulut varlıklarını, yazılımları ve uygulamaları farklı bulut ortamları arasında dağıtmayı amaçlar.

Bir çoklu bulut yaklaşımı tipik olarak Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft (Azure) ve IBM gibi başlıca genel bulut sağlayıcılarının bir karışımından oluşur. Bu, bir şirketin olağanüstü durum kurtarma için AWS’yi ve iş analizi verilerini işlemek için Microsoft Azure’u kullanırken geliştirme/test için Google Cloud’u kullandığı anlamına gelebilir.

Multi cloud stratejisiyle işletmeler, tek bir bulut sağlayıcısına olan bağımlılığı ortadan kaldırmaya veya azaltmaya çalışır.

Her ne kadar genel bulut sağlayıcıları aynı hizmetlerin çoğunu sunsa da, bu hizmetleri birbirinden ayıran özellikler vardır. Bu yüzden işletmeler, farklı bulut platformlarının avantajlarından yararlanmak ister.

Neden Çoklu Bulut (Multi Cloud)?

Çoklu bulut stratejisine geçmenin ana nedenlerinden biri, SaaS hizmetlerinin ve çözümlerinin yükselişidir. Günümüz işletmelerinin çoğunun standart mimarisi, geleneksel iş süreçlerini yürütmek için SaaS sağlayıcılarını kullanmayı içerdiğinden, maliyetleri azaltmak ve tek bir bulut sağlayıcısından gelebilecek sorunları önlemek için çoklu bulutu tercih ediyor.

Daha ​​fazla işletmenin çoklu bulut ortamlarından yararlanmasının bir diğer nedeni de, sadece bir satıcının bulut çözümüne olan yoğun bağımlılığını sınırlamak veya en aza indirmektir. 

Çoklu Bulutun Avantajları Nelerdir?

Çoklu bulutun temel avantajı, bir işletmenin gerçek ihtiyaçlarına göre en iyi teknolojileri seçme esnekliğidir. Diğer avantajları ise aşağıdaki şekildedir:

1. Daha Uygun Maliyetlidir

Bulut pazarı büyüyor ve pazarda birçok rakip var. Bu rekabet yüzünden bulut bilişim sağlayıcıları arasında bir fiyat ve özellik savaşı yaşanıyor. Bu da, aynı hizmetlerin farklı sağlayıcılarda daha düşük maliyetli olmasına neden olur.

Örneğin, bazı işletmeler, bulut masaüstü çözümlerini Azure’de kullanmayı, test geliştirme operasyonlarını ise Google’da çalıştırmayı daha uygun maliyetli bulabilir.

2. Esnektir

Farklı bulut sağlayıcılarıyla çalışmak küçük şirketler için zor olabilir, ancak çoklu bulut ortamında, karmaşıklıklara rağmen esneklik kazanırsınız. Eğer çoklu bulut stratejisine açıksanız, türünün en iyisi çözümlerin faydalarını ve avantajlarını elde etme fırsatı yakalarsınız.

3. Kilitlenme Riskini Azaltır

İşletmeler, diğer bulut satıcısıyla daha iyi bir anlaşma sağlar sağlamaz bulut hizmetini kolayca değiştirebilir. Bir işletme kendini tek bir bulut satıcısıyla sınırladığında, uygulamaları başka bir yere taşımak maliyetli ve zaman alıcıdır.

4. Veri Gizliliği ve Uyumluluğu Sağlar

Veri gizliliği ve uyumluluğu sektör türüne, bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterir. Örneğin, sağlık sektörü, hastaların verilerini gizli tutmak için katı yasalara sahiptir. Finans sektöründe de benzer bir durum var. Bu gibi durumlarda, işletmelerin verilerinin her seferinde nerede bulunduğunu bilmeleri gerekir. Çoklu bulut mimarisi, işletmelerin sektöre özgü düzenlemeleri ve uyumlulukları karşılamalarına yardımcı olacak seçenekler sunar.

5. İnovasyonu Destekler

Bulut bilişimin yükselişinin bir başka sonucu da, satıcıların teknolojinin sınırlarını zorlaması, yenilik yapmanın ve kullanıcıları yeni özellikler ve tekliflerle memnun etmenin daha iyi yollarını aramasıdır. 

İşletmeniz eğer bir bulut stratejisine sahipse, bu durumda bir bulut sağlayıcısının geliştirebileceği yeniliklerden de yararlanırsınız. Yine de, yalnızca tek bir sağlayıcı kullanıyorsanız, sağlayıcının sahip olduğu yeteneklerle sınırlı kalırsınız. 

Çoklu Bulut Stratejisi Oluştururken BT Karar Vericileri Nelere Dikkat Etmelidir?

BT karar vericilerin çoklu bulut stratejisi oluştururken dikkat etmesi gereken birçok detay var. Bu detaylardan en önemlilerine, Virtustream ve Forrester Consulting tarafından hazırlanan ve büyük şirketlerdeki 727 BT karar vericinin katıldığı anket verilerinde yer verilmiş.

%86’sı artık çoklu bir bulut stratejisine sahip olan BT karar vericiler, çoklu bulut stratejilerini oluştururken aşağıdakilere dikkat ediyor:

  • Uyumluluk ve güvenlik düzenlemeleri (%37) 
  • Kullanılabilirlik/dayanıklılık gereksinimleri (%29)
  • Uygulamanın performansı (%38)

Genel olarak, BT karar vericiler, çoklu bulut yaklaşımının iyileştirilmiş BT altyapı yönetimi ve esnekliği (%33), daha iyi BT maliyet yönetimi (%33) ve iyileştirilmiş güvenlik ve uyumluluk (%30) gibi faydalar sağladığını düşünüyor. 

Hibrit Bulut Nedir?

Hibrit bulut (hybrid cloud), hem genel hem de özel bulut sistemlerinin avantajlarını bir araya getirerek, bilgilerin şirket içi sistemler ile bulutta tutulanlar arasında paylaşılmasına izin veren bir çözümdür. 

Hibrit bulut stratejisi, ihtiyaçlar ve maliyetler dalgalandıkça iş yüklerini bulut çözümleri arasında taşıyarak işletmelere daha fazla esneklik sağlar.

Hibrit bulut hizmetleri, işletmelere özel verileri üzerinde daha fazla kontrol sağladığı için güçlüdür. Bir işletme, hassas verileri özel bir bulutta veya yerel veri merkezinde depolayabilir ve aynı anda yönetilen bir genel bulutun sağlam bilgi işlem kaynaklarından yararlanabilir. Hibrit bulut, yöneticilerin her bulut ortamını ayrı ayrı yönetmesi gereken çoklu bulut stratejisinden farklı olarak tek bir yönetim düzlemine dayanır.

Çoklu Bulut ve Hibrit Bulut Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hibrit bulut platformları, her zaman aynı amaç doğrultusunda çalışan özel ve genel bulutları birleştirir. Bu, çoklu buluttan iki ana yönden farklıdır:

1. Hibrit bulutlar her zaman bir özel ve bir genel bulut içerirken, bir çoklu bulut platformu her zaman birden çok genel bulut içerir, ancak aynı zamanda fiziksel ve sanal altyapıyı da (özel bulutlar dahil) içerebilir.

2. Çoklu bulut modelinde, farklı görevler için farklı bulutlar kullanılır, fakat bunlar birlikte çalışmaz. Hibrit bulutun bileşenleri ise, tipik olarak birlikte çalışır.

Çoklu Bulut ve Hibrit Bulutu Gelecekte Neler Bekliyor?

Forrester tarafından yapılan bir araştırmaya göre, sadece genel bulutu benimseyenlerin %62’si en az iki bulut platformunu kullanıyor ve işletmelerin %74’ü stratejilerini hibrit bulut veya çoklu bulut olarak tanımlıyor.

Flexera tarafından hazırlanan 2021 State of the Cloud Report’a göre ise, işletmelerin yüzde 82’si hibrit bulut stratejisine sahipken; yüzde 92’si çoklu bulut stratejisine sahip. 

Son olarak, IBM Institute for Business Value tarafından yayınlanan anket sonuçlarına göre, ankete katılan 19 farklı sektörden 1.016 yöneticiden yaklaşık üçte ikisi (yüzde 66), çoklu bulutun maliyetleri düşürmek için çok önemli olduğunu söylüyor. Yine de önemli sayıda şirket, etkili çoklu bulut yönetimi için araç ve süreçlerden yoksun.

Anketin diğer sonuçları ise aşağıdaki gibidir:

  • Şirketlerin yüzde 41’i çoklu bulut yönetimi stratejisine sahip
  • Yüzde 38’i çoklu bulut yönetimi prosedürlerine ve araçlarına sahip.
  • Yüzde 30’unda çoklu bulut düzenleyicisi veya başka bir çoklu bulut yönetim platformu var.
  • Yüzde 39’u DevOps süreçlerini uyguladı.
  • Yüzde 40’tan daha azı, kaynak yapılandırması ve kaynaklar arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sağlayan yapılandırma yönetim araçlarına sahip.