İşletmenizin Bulut Giderlerini Nasıl Optimize Etmelisiniz?


Bulut bilişim, işletmeler için önemli avantajlar sağlar, ancak maliyet tasarruflarından tam olarak yararlanmanız için buluta yaptığınız yatırımların optimize edilmesi gerekir. 

700’den fazla BT uzmanı ile yapılan bir ankete göre, katılımcıların %64’ü, maliyetten tasarruf etmek için bulut kullanımını optimize etmenin önümüzdeki yıl için en büyük öncelikleri olduğunu dile getirdi. 

Katılımcıların yaklaşık %73’ü ise, bulut optimizasyonu ile ilgili benzer zorluklarla karşılaştıklarını söyledi.

Bulut Optimizasyonu Nedir?

Bulut optimizasyonu, belirli bulut özellikleri için harcadığınız kaynakları seçerek, tedarik ederek ve doğru boyutlandırarak bulut kaynak israfını ortadan kaldırma sürecidir.

Bir DevOps ortamında bulut optimizasyonu, bulut kaynaklarını farklı kullanım durumları arasında tahsis etmenin en verimli yolunu belirlemeyi ifade eder. Amaç genellikle bulutta performansı artırırken israfı azaltmaktır.

Farklı şirketler, bulut uygulamalarına bağlı olarak farklı bir bulut optimizasyon tanımına sahip olabilir. İyi bir bulut optimizasyon stratejisi, neyi doğru yaptığınızı, buluta geçişinizden ve BT harcamalarından en iyi şekilde yararlanmak için nerede iyileştirme yapmanız gerektiğini görmenize yardımcı olur.

Bulut maliyeti optimizasyonu, herhangi bir bulut optimizasyon stratejisinin ana bileşeni olsa da, tek odak noktası değildir. Bulut optimizasyonu ayrıca işletme çapında işbirliği, yazılım kalitesi, bulut uygulama performansı ve sürekli iyileştirme stratejileri geliştirmeye de odaklanır.

Bulut Maliyet Optimizasyon Stratejisi Nedir?

Bulut maliyet optimizasyonu stratejisi, işletme değerlerini en üst düzeye çıkarırken harcamaları ve maliyetleri düşürmeyi sağlayan proaktif bir stratejidir. Maliyetleri düşürmek; maliyetleri düşürürken, kullanıcılarınız için üretkenlik kaybı, kaçırılan teslim tarihleri ve tamamlanmamış projeler gibi daha kötü sonuçlara yol açabilir. Maliyet optimizasyonu ise, maliyetleri düşürmeye ve değeri maksimize etmeye odaklanan sürekli bir çabadır.

İşletmenizin Bulut Giderlerini Nasıl Optimize Etmelisiniz?

McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre, şirketler bulut bütçelerini %23 oranında aşıyor ve harcamalarını neredeyse %30’u boşa gidiyor.

Buluta yaptığınız harcamaların boşa gitmemesi için tam da bu noktada, bulut maliyet optimizasyon stratejisine odaklanmanız gerekir.

Sağlam bir bulut maliyet optimizasyon stratejisinin amacı, israfı ortadan kaldırmak, yüksek indirimlerden yararlanmak, yanlış yönetilen kaynakları belirlemek ve hizmetleri ölçeklendirmek için doğru boyutlandırarak genel harcamaları azaltmak olmalıdır.

Optimum sonuçlara ulaşmak için en iyi 6 uygulama aşağıdaki şekildedir:

1. Kullanılmayan Kaynakları Belirleyin

Bulut maliyetlerini etkin bir şekilde optimize etmenin en kolay yollarından biri, kullanılmayan kaynakları belirlemektir. Tek kullanımlık bir işlem için geçici bir sunucu çalıştırmak ve daha sonra kapatmayı unutmak, bulut maliyetlerinde artışa katkıda bulunan yaygın kullanım durumlardan biridir. Böyle bir durumda, bir işletme artık kullanmadığı kaynakların faturasını da öder. Bu tür kaynakları belirlemek ve bunları ortadan kaldırmak, her işletmenin yararlanabileceği bulut maliyet optimizasyonu için iyi bir başlangıç noktasıdır.

2. Boş Kaynakları Birleştirin

Boşta duran ancak hizmet sağlayıcı tarafından ücretlendirilen bir kaynağın, maliyet optimizasyonu için kapatılması gerekir. Örneğin, mevcut işlemleriniz için CPU kullanımınızın, %5 veya %10’u olduğunu, ancak sizden %100 ücret alındığını varsayalım. Bu, bilgi işlem kaynaklarının boşa harcanmasının klasik bir örneğidir. Bu yüzden sisteminizde boşa kullanılan bu kaynakları sıfırlamak için çalışmalı ve maliyetleri azaltmak için bunları birleştirmelisiniz. 

Ek maliyetleri üstlenmenizin nedeni, trafikte ani bir artış olması durumunda operasyonların ölçeğini büyütmekse, otomatik ölçeklendirme gibi bulut özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Bu şekilde bilgi işlem kapasitenizi istediğiniz zaman artırabilirsiniz.

3. Otomasyon Stratejilerini Kullanın

Mümkün olan her yerde bilgi işlem hizmetlerinizi kuracak, yapılandıracak ve yönetecek bulut otomasyonundan yararlanın. 

Yedekleme ve depolama, güvenlik ve uyumluluk, kod dağıtımı, ayarlar ve yapılandırmalar gibi görevlerin otomatikleştirilmesi, gereken insan müdahalesi miktarını azaltabilir. Bu hem manuel hataları azaltır hem de BT personelinizin daha üst düzey stratejik iş faaliyetlerine odaklanmasını sağlar.

Dinamik kaynak tahsisi, aşırı kullanımı önlemek için yükleri dengelemeye yardımcı olabilir. Otomatik güvenlik taramaları, olası güvenlik ihlallerini tarayabilir. Bulut düzenleme, otomatikleştirilmiş iş akışlarını daha sonra otomatik olarak yürütülen tek bir işlemde birleştirmek için kaynakları yapılandırabilir.

4. Kaynakları Doğru Şekillendirin

Doğru boyutlandırma, operasyonel gereksiniminiz için en verimli boyutu belirlemek için bilgi işlem hizmetlerinin analizini ifade eder. “Doğru Boyutlandırma Araçları” yla, yalnızca sunucunuzun boyutunu değil, veri tabanı, bellek, depolama kapasitesi ve grafikler gibi diğer öğeleri de optimize edebilirsiniz. Bu yaklaşım, maliyeti düşürmeye yardımcı olmanın yanı sıra, ödediğiniz kaynakların en yüksek performansını sağlayan bulut optimizasyonuna da yardımcı olur.

5. Rezerve Bulut Sunucularına Yatırım Yapın

Uzun vadede bulutu benimsemek isteyen işletmeler, Rezerve Edilmiş Bulut Sunucularına (RI’lar) yatırım yaparak maliyetleri iyileştirebilir. Bunlar, zaman taahhüdü ve peşin ödemeye dayalı olarak sunulan kazançlı indirimlerdir. Doğru RI yoluyla tasarrufunuz %75’e kadar çıkabilir ve bu da Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları’nı bulut maliyeti optimizasyon planınızda değerli bir dişli haline getirir. Ancak, RI’lar aracılığıyla paranızın karşılığını en iyi şekilde aldığınızdan emin olmak için gelecekteki talebinizi geçmiş kullanım modellerinizin kapsamlı bir analizine dayandırmak önemlidir.

6. Spot Bulut Sunucularından Yararlanın

Açık artırmaya sunulan Spot Bulut Sunucuları, bulut harcamalarınızı azaltmanın akıllı bir yoludur. Spot Bulut Sunucuları’nı satın alındıktan sonra bunlar hemen kullanım içindir. Ancak, teklif verme aralığı genellikle küçüktür, bu nedenle sürekli tetikte olmanız ve fiyat sizin için uygunsa, hızlı hareket etmeniz gerekir. Bunlar, sınırlı geçerliliğe sahip olabilecekleri için kısa vadeli projeler veya hızlı bir şekilde tamamlanabilecek işler için uygundur. Çoğu büyük işletmenin bu tür işleri neredeyse her zaman sürdürdüğü göz önüne alırsak, spot bulut sunucuları herhangi bir bulut maliyeti optimizasyon stratejisi için çok değerli olabilir.