Hibrit Bulut (Hybrid Cloud) Nedir? Neden BT Profesyonelleri Hibrit Bulut Tercih Etmelidir?


Geçmişte şirketler, genel veya özel bulut arasında seçim yapma ikilemiyle karşı karşıya kalıyordu. Fakat bir süre sonra işler değişti ve hibrit bulut, genel ve özel buluta mükemmel bir alternatif oluşturdu. Temelde her iki bulut çözümünün en iyi avantajlarını kullanıcılarına sunmaya başladı ve işletmeler arasında popüler bir bulut bilişim türü haline geldi.

VansonBourne tarafından yapılan bir araştırmaya göre, işletmelerin %90’ından fazlası hibrit bulutun ideal BT modeli olduğunu söylüyor.

IDC ise, hibrit bulut pazarının 2021 yılına kadar %20,5 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.

Yapılan araştırmalardan da anlayacağınız üzere; uygun maliyet, çeviklik ve ölçeklenebilir bilgi işlem için sürekli artan talep, giderek daha fazla işletmeyi hibrit bulut mimarisine geçmeye zorluyor.

Peki tam olarak nedir bu hibrit bulut?

Şimdi adım adım hibrit bulutun tüm detaylarını ele alalım.

Hibrit Bulut (Hybrid Cloud) Nedir? 

Hibrit bulut (hybrid cloud), hem genel hem de özel bulut sistemlerinin avantajlarını bir araya getirerek, bilgilerin şirket içi sistemler ile bulutta tutulanlar arasında paylaşılmasına izin veren bir çözümdür. 

Yukarıda yaptığımız tanımdan da anlayabileceğiniz gibi hibrit bulut aslında farklı bir bulut türü değildir, hem özel hem de genel bulut çözümlerini birleştirir.

Örneğin, işletmenizin BT iş yükü için özel bulut ortamlarını kullanırken; ağ trafiğinde ara sıra meydana gelen artışları karşılamak için altyapıyı genel bulut kaynaklarıyla tamamlayabilirsiniz ya da BT iş yükü, hassas olmayan veriler ve maliyet tasarrufu için genel bulutu kullanırken; hassas veriler için özel bulutu tercih edebilirsiniz.

Hibrit Bulut Nasıl Çalışır?

Hibrit bulut mimarisi, bir genel bulutun veya özel bulutun bağımsız olarak çalışmasıyla aynı şekilde çalışır. 

Hibrit bulut, genel ve özel bulutları birleştirerek verilerin ortamlar arasında sorunsuz bir şekilde hareket etmesine olanak tanır. Bu ara bağlantı, önce veri sanallaştırma, ardından uygulama programlama arabirimleri (API’ler), sanal özel ağlar (VPN’ler) ve geniş alan ağları (WAN’lar) gibi bağlantı araçları ve protokolleri aracılığıyla mümkün olur.

Bu sürecin en önemli kısmı, hibrit bir bulutun sisteminizdeki çeşitli bulut ağlarını sorunsuz bir şekilde nasıl birbirine bağladığıdır. Bu bağlantı olmadan, sistem gerçek bir hibrit buluttan ziyade sadece paralel bulut hizmetlerinden oluşur. Bu, yanlış hizalanmış verilere ve diğer sorunlara yol açabilir.

Neden BT Profesyonelleri Hibrit Bulutu Tercih Etmelidir?

NTT 2021 Hybrid Cloud Report’a göre, küresel olarak işletmelerin %60,9’u halihazırda hibrit bulut kullanıyor (veya pilot uygulama yapıyor). Araştırmaya katılanların %32,7’si ise, 1 ila 2 yıl içinde hibrit bir çözüm uygulamayı planlıyor.

Yukarıdaki verilerden de anlayacağınız üzere, BT profesyonellerinin çoğu zaten hibrit buluttan yararlanıyor.

Peki BT profesyonellerinin hibrit bulutu tercih etmesi için en önemli avantajlar aşağıdaki şekildedir:

1. Maliyet Tasarrufu

Hibrit bulut, operasyonları uygun maliyetli bir şekilde ölçeklendirmenin bu yollarından biridir. İlk başta bir yatırım gerektirir, ancak yolda çok sayıda maliyet tasarrufu avantajı sağlayacaktır. Örneğin, genel bulutu hibrit olmadan kullanan işletmeler, dahili sistemlerinde değişiklik yapmaya karar verirlerse, bilgileri taşımak için zor ve maliyetli bir sürece girer. Ayrıca, hibrit bulut ölçeklenebilir olduğundan, iş hedeflerinde değişiklikler olduğunda, maliyet daha ucuz hale getirilebilir.

2. Ölçeklenebilirlik

Kritik olmayan operasyonların çoğu, özel buluttan genel buluta taşınabilir. Böylece müşteriler, genel bulut hizmeti tarafından sağlanan ölçeklenebilirlikten yararlanabilir. Ayrıca işletmeler kaynaklarını ihtiyaç duydukları şekilde büyütüp küçülterek sınırsız kaynaktan faydalanabilir.

3. Dağıtım 

Hibrit bulut, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre tasarlandığından, hız göz önünde bulundurularak optimize edilebilir. Örneğin, bu sistem tamamen herkese açık olmadığı için BT personeliniz gecikmeyi en aza indirebilir ve bu da veri aktarımlarını daha hızlı ve daha kolay hale getirir.

4. İş çevikliği

Hibrit bulut için kullanılabilen genel özelleştirme düzeyi, işletmenizin müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar çevik olmasını da sağlar. Eski sistemleri yenilerine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda işletmelerin belirli bir işletmenin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir yapı oluşturmasına da olanak tanır.

5. Güvenilirlik

Hibrit bulut hizmetleri, olası arıza sürelerini azalttığı için daha fazla güvenilirlik sunar. Bu, herhangi bir arıza veya felaket durumunda işletmelerin minimum kesinti ile faaliyetlerine devam edebilmeleri anlamına gelir.

6. Esneklik

Hibrit bulut kullanmak, kuruluşların hem genel hem de özel bulut hizmetlerinden yararlanabileceği anlamına gelir. Örneğin, hassas ve gizli verileri özel bir bulut veri merkezinde depolarken, diğer verileri genel bir bulutta depolayabilirsiniz.

Hibrit Bulut İçin Kullanım Örnekleri

Hibrit bulutun bir işletme için çok mantıklı olduğu birçok örnek vardır. Birçok sektördeki işletme; bilgi işlem, depolama gücü ve fiziksel alanı iyileştirmek için hibrit çözümlerden yararlanır.

Hibrit bulut kullanımı için bazı örneklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:

1. İş Yüklerini Dengeleme

Hacim olarak büyük ölçüde değişen verileriniz varsa, birden çok ortam arasındaki dinamikleri yönetme avantajından yararlanabilirsiniz.

2. Hassas Verilerin Ayrılması

Finansal veya müşteri bilgileri gibi hassas veriler, özel bir bulutta saklanabilir. Diğer kurumsal uygulamalar genel bulutta depolanabilir.

3. Veri İşleme

İşletmeler, diğer verileri bir güvenlik duvarının arkasında tutarken, genel bulut kaynaklarını kullanarak bazı büyük veri analizlerini çalıştırabilir.

4. Yedeklemeler ve Olağanüstü Durum Kurtarma

Her işletmenin, yedeklemeler ve olağanüstü durum kurtarma için yerinde çözümlere sahip olması gerekir. Verilerin hassasiyetine ve hacmine bağlı olarak, genel bulutta veya özel bulutta yedekleme konusunda seçim yapabilirsiniz.

5. Gerektiğinde Değişiklikler Yapma

Tek bir ortamla başlayabilir ve işletmeniz için en iyisinin ne olduğunu zamanla görebilirsiniz. Zaman içinde bulut kullanımınızı genişletebilir veya yeniden ölçeklendirebilirsiniz.

6. Geçici İhtiyaçlar

Kısa vadeli projeler için bulut kaynaklarını tahsis edebilirsiniz. Yalnızca kullanılan alan için ödeme yaptığınız için, uzun vadeli yerinde bir yatırım yerine hibrit bulut daha mantıklıdır. Birkaç ay veya bir yıl içinde ihtiyacınız olmayacak bir şey için daha fazla ödeme yapmak istemezsiniz.

7. Esneklik

Gelecekteki ihtiyaçları tasarlamak için herhangi bir planınız yoksa, geleceğe yönelik seçenekleri açık bırakırken hibrit bulut çözümünüzün mevcut ihtiyaçlarınızı karşılamasını sağlayabilirsiniz. Bu uygulamanın kullanım durumuna göre doğru ortamı seçebilirsiniz.

Hibrit Bulut Kimler İçin Doğru Bir Tercih Olabilir? Hibrit Bulut, Küçük İşletmeler için Doğru Seçim Midir?

Hibrit bulut, özel ve genel bulutun avantajlarını bir araya getirerek işletmelere verileri üzerinde tam kontrol sağlar, daha fazla güvenlik ve gizlilik sunar, ayrıca paradan tasarruf etmelerine ve herhangi bir sınır olmaksızın ölçeklendirme yapmalarına yardımcı olur.

Hibrit bulutun özellikle iş verileri üzerinde kontrolü artırma yeteneği, sadece büyük işletmeler için değil, müşterilerinin sosyal güvenlik veya kredi kartı numaraları gibi hassas bilgilerini işleyen küçük işletmeler için de önemlidir.

Hibrit bulut ayrıca, küçük işletmelerin görev açısından kritik verileri birden çok yerde depolamasını zahmetsiz hale getirir ve olağanüstü durum kurtarma için yerleşik olanaklara sahip olmasını sağlar. Yıkıcı ve öngörülemeyen bir doğal afet sonucunda bir konum çökse bile, etkilenen işletme çalışmaya devam edebilir ve önemli kesinti sürelerini ve gelir kaybını önleyebilir.

BT yönetim şirketi Sentia’nın Teknoloji ve İnovasyon Şefi Bart van de Garde‘ye göre, hibrit bulutun doğru seçim olup olmadığını belirleyen işin büyüklüğü değildir. Tek kişilik bir işte bile, BT ortamının bir kısmını kurum içinde, bir kısmını da bulutta çalıştırmak mümkündür.

Daha rekabetçi olmak ve maliyetleri düşürme, ölçeklenebilirliği artırma, kullanılabilirliği iyileştirme ve daha fazla çeviklik ve daha iyi risk yönetimi sağlama yeteneği de dahil olmak üzere, hibrit bulutun avantajlarında yararlanmak isteyen tüm KOBİ’ler, hibrit bulutun bir parçası olmaktan çekinmemelidir.