idc bulut araştırması

IDC: İşletmelere İş Yüklerini Buluttan Şirket İçi Veri Merkezlerine Taşımaya Devam Ediyor


IDC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, işletmelerin birçoğu iş yüklerini buluttan şirket içi veri merkezlerine taşımaya devam ediyor.

Yapılan ankette, katılımcıların %71’i, şu anda genel bulutlarda çalışan iş yüklerinin tamamını veya bir kısmını önümüzdeki iki yıl içinde özel BT ortamlarına taşımayı planladığını söyledi. Supermicro’nun sponsor olduğu ankete göre, yalnızca %13’lük bir kısım tüm iş yüklerini bulutta çalıştırmayı planlıyor.

İş yüklerini buluttan şirket içine geri taşımanın nedenleri arasında maliyet, performans, güvenlik, mevzuata uygunluk ve BT altyapısı üzerindeki kontrol yer alıyor. Örneğin, birkaç yıl önce buluttan geçişin ana nedenlerinden biri güvenlikti. O zamandan beri bulut sağlayıcıları bunu geliştirdi ve işletmeler hassas kaynakları buluta taşıma konusunda daha rahat hale geldi, fakat hala güvenlik bulutun en büyük problemlerinden biri olarak görülüyor.

Güvenlik dışında beklenmedik maliyetler de iş yüklerini geri taşımanın nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Örneğin, iş yükleri küçük olduğu zaman işletme maliyetleri az olabilir, ancak iş yükleri arttıkça, işletmelerin planlamamış olabileceği maliyetler de artar. Bu memnuniyetsizlik de, iş yüklerini şirket içine geri taşımaya yol açabilir.

Bazı iş yükleri ise, performans onları destekleyecek kadar iyi olmadığı için hiçbir zaman buluta taşınmaz. Şirketler, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi bilgi işlem yoğun iş yüklerini deneyebilir, ancak bulut performansı yeterince iyi olmadığı için hiçbir zaman tam olarak devreye giremeyebilir. Fakat zorluklara rağmen, veri ambarı ve hizmet olarak yapay zeka gibi yüksek performanslı bulut hizmetleri bazı işletmeler için hala uygun olabilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir