Rapor: İşletmelerin %69'u Bulutun Pandemiden Kurtulmalarına Yardımcı Olduğunu Söylüyor

Rapor: İşletmelerin Yüzde 69’u Bulutun Pandemiden Kurtulmalarına Yardımcı Olduğunu Söylüyor


DigitalOcean’ın yakın tarihli bir raporuna göre, pandeminin zirveye ulaştığı dönemde bile bulut kullanımının arttığını bildiren işletmelerin %86’sı, bulut kullanımının 2021’de artmaya devam ettiğini belirterek, dijital hızlanma ve bulutun benimsenmesi için görünürde bir yavaşlama olmadığını belirtti.

Pandemi, 2022’ye yaklaşırken her büyüklükteki işletmenin aklında hâlâ birinci sırada ve hepsi, iyileşmelerinde bulutun önemli bir rol oynadığının farkında. Bu doğrultuda rapor da paralel şekilde, işletmelerin %69’unun bulut çözümlerinin pandemiden kurtulmalarına yardımcı olduğunu ortaya koydu. Dijital hızlanma pandemi sırasında zirveye ulaşmış olsa da, şirketler şu anda bile dijital öncelikli dünyaya giderek daha fazla uyum sağlıyor gibi görünüyor.

Pandemi sırasında kurumsal bulutun benimsenmesinin hızla artması aslında şaşırtıcı değil, ancak geleneksel ve teknoloji ile çok fazla içli dışlı olmayan KOBİ’lerin bile (%43) büyük ölçüde bulut çözümlerine güvenmesi oldukça şaşırtıcı.

Geleneksel KOBİ’lerin çoğunluğu (%52) bulutun işletmenin başarısı için kritik olduğuna inanırken, %43’ünün bulut çözümlerini yönetmek için tam zamanlı teknik personeli yok. Sınırlı teknik personelin yanı sıra, geleneksel KOBİ’ler maliyeti (%19), teknik eğitim ve öğretimi (%13) ve hizmetleri yönetmek için gereken süreyi (%12) bulut benimsemenin önündeki engeller olarak görüyor.

DigitalOcean’ın raporu ayrıca geleneksel KOBİ’ler ve işletmeler arasında önemli bir bulut bilgisi boşluğu da ortaya koydu. Örneğin, geleneksel KOBİ’lerden rapora katkı sağlayanların %48’i “bulutta yerel” terimine aşina değil, bu oran işletmelerde yalnızca %5.

Rapor, Aspen Finn tarafından Eylül-Ekim 2021 arasında 48 ülkede gerçekleştirilen 2.400 görüşmeye dayanıyor.

DigitalOcean tarafından hazırlanan raporun tamamına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.