Buluta Geçmenin Zorluklarının Başında Bulut Maliyetleri ve Veri Gizliliği Geliyor

Buluta Geçmenin Zorluklarının Başında Bulut Maliyetleri ve Veri Gizliliği Geliyor

Foundry tarafından yapılan bir çalışmaya göre, bir bulut stratejisini uygulamak için en büyük zorluklar veri gizliliği ve güvenliği.


Teknoloji medya şirketi Foundry (eski adıyla IDG), dokuzuncu Cloud Computing anketinin sonuçlarını yayınladı. Anket sonuçlarına göre, BT liderleri bir bulut stratejisi uygularken kontrol maliyetleri, veri gizliliği ve güvenlik maliyetini içeren zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Tüm bu zorluklara rağmen, bulut bilişim için bütçeler artmaya devam ediyor, işletmelerin %69’u son 12 ayda buluta geçiş harcamalarını artırdı ve önümüzdeki 12 ayda bulut bilişime 78 milyon dolar harcanacak. Bu rakam 2020’de 73 milyon dolardı.

Bulutu Benimsemenin Zorlukları

Çalışma, bulut benimsemenin geliri olumlu şekilde etkilediğini buldu. Bu yüzden işletmeler toplam BT bütçelerinin yaklaşık üçte birini bulut bilişime ayırıyor. Fakat BT karar vericiler tarafından bildirilen zorluklar da var. İlk üç zorluk; bulut maliyetleri, veri gizliliği ve güvenliğini kontrol etmek ve güvenlik becerileri eksikliğiyken; verileri buluta ve bulutlar arasında taşımanın maliyetinin de bir başka önemli zorluk olduğu belirtildi.

Güvenlik yönetimi ise bir diğer önemli konuydu. BT liderlerinin üçte birinden fazlası (%35) veri gizliliği ve güvenlik ile ilgili endişelerini bildirirken, diğer üçte biri (%34) şirketlerinin bulut verilerini güvende tutacak beceri ve uzmanlıktan yoksun olduğunu belirtti. Dörtte birlik kısım ise (%25), bulut kaynaklarının güvenliği ve korunması ile ilgili endişelerini belirtti.

Foundry’nin Pazarlama ve Araştırma Müdürü Stacey Raap, “Kurumsal işletmeler sorumluluğu üstleniyor olsa da, KOBİ’ler de buluta geçiş konusunda çok geride değiller” dedi. “Daha fazla işletme tamamen bulutta doğru kaydıkça, BT ekipleri bulut altyapılarını yönetmek ve bulutta olmanın getirdiği güvenlik ve gizlilik engellerinin üstesinden gelmek için uygun yetenek ve kaynaklara ihtiyaç duyacak.”

Göreceğiniz gibi çalışma, bulut yönetim becerilerinin eksikliği ve bu becerilere sahip personel bulma zorluğu da dahil olmak üzere, BT liderlerinin birçok zorlukla karşı karşı olduğunu ortaya çıkardı.

Diğer Önemli Sonuçlar

Cloud Computing anketine göre bulut bütçeleri artmaya devam edecek ve 2022’de en çok büyüyen alanlar SaaS, PaaS, SECaaS, IaaS ve bulut analitiği olacak. Karar vericiler, şirketlerinin bulut stratejisini uygulamak için yardım istemeye devam edecek.

Ayrıca bir işletmenin bulut yatırımlarının ardındaki hedefleri göz önünde bulundurmak da önemli olacak. Felaket kurtarma ve iş sürekliliği şirketlerin bulut bilişime yönelmesinin ana nedenleri olsa da, veri gizliliği ve güvenliği bir bulut stratejisi geliştirmenin önündeki en önemli engellerdir. Maliyet kontrolü, güvenlik yetenekleri ve becerilerinde bildirilen zorluklar göz önüne alındığında, sağlayıcıların müşterilerin ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan çözümler sunması gerekecek.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.