SaaS Açık Ara En Yaygın Olarak Benimsenen Bulut Uygulaması

SaaS Açık Ara En Yaygın Benimsenen Bulut Uygulaması


Dark Reading’in Mart ayında yayınlanan raporu “State of the Cloud: A Security Perspective” e göre, bulut hizmetlerini kullanan BT uzmanlarının yarısı aynı zamanda hizmet olarak altyapı ve hizmet olarak platform da kullanıyor. Ayrıca bulut bilişim kullanan işletmelerdeki her 10 BT uzmanından sekizi (%80) daha önce mutlaka SaaS da uygulamış.

SaaS açık ara en yaygın olarak benimsenen bulut uygulaması olsa da, katılımcıların neredeyse yarısı hizmet olarak altyapı (%49) ve hizmet olarak platform (%47) kullandığını da bildirdi. Hizmet olarak masaüstü (%19) ve hizmet olarak kapsayıcılar (%14) dahil olmak üzere diğer günlük iş çözümleri ise daha nadir kullanılan bulut uygulamalarından.

Peki bu hizmet olarak sunulan çözümler neden daha yaygın şekilde kullanılmıyor?

Bulut bilişimin daha yaygın bir şekilde uygulanmasının önündeki engellerden biri, bu raporun ana odak noktası olan güvenlikle ilgili endişelerdir. Ankete katılanların çoğu, verilerini ve ağlarını güvence altına almak için zaten bulut araçlarını kullandıklarını söylüyor. Ankete katılanların dörtte biri (%25), siber saldırılardan ve doğal afetlerden kurtulmaya yardımcı olmak için bir hizmet olarak felaket kurtarmayı kullanıyor. Neredeyse beşte biri (%18) hizmet olarak güvenlik (security-as-a-service) uyguluyor. Bulut kullanıcılarının yalnızca %10’u secure access service edge (SASE) savunması çalıştırıyor.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir