Google, AWS, IBM, Microsoft ve Morgan Stanley, Yeni Bir Bulut Veri Çerçevesi İçin İş Birliği Yapacak
Google, AWS, IBM, Microsoft ve Morgan Stanley, Yeni Bir Bulut Veri Çerçevesi İçin İş Birliği Yapacak

Google, AWS, IBM, Microsoft ve Morgan Stanley, Yeni Bir Bulut Veri Çerçevesi İçin İş Birliği Yapacak


Amazon Web Services, Google Cloud, IBM ve Microsoft, bulut için bir veri yönetimi çerçevesi yayınlamak üzere çok sektörlü bir ticaret birliği olan Enterprise Data Management (EDM) Konseyi ile güçlerini birleştirdi.

Ortaya çıkan cloud data management capabilities (CDMC)bulut veri yönetimi yetenekleri çerçevesi 100’den fazla şirket tarafından geliştirildi. Bulut, çoklu bulut ve hibrit bulut uygulamaları için kapsamlı bir standartlar seti geliştirmeyi ve aynı zamanda hassas verileri korumak için otomatik anahtar kontrolleri dahil etmeyi içeren CDMC’nin gelişimine önde gelen dört bulut hizmeti sağlayıcısının katılımının yanı sıra, Morgan Stanley ve Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu başkanlık etti.

Tüm sektörlerdeki şirketlerin bulut ortamlarını daha etkin bir şekilde yönetmesine izin vermeyi vaat eden 6 bileşen, 14 yetenek ve 37 alt yetenekten oluşan çerçeve için Rajiv Chodhari (IBM, CTO of financial services data and AI) şunları söyledi: “Küresel finansal hizmetler endüstrisi için bir sonraki kritik engel, çoklu bulut ortamlarında verilerin yönetimi, özellikle veri gizliliğini korumak ve yönetmeliklere uymak.

“EDM Konseyi, finansal hizmetler endüstrisini ve ortaklarını bu konularda uyumlu hale getirmek için önemli bir ilk adım attı.” dedi.

Buluta bağımlı sektörlerde çalışanlar için bu, bulut sağlayıcıları tarafından olumlu bir adım ve çoklu bulut ortamlarıyla mücadele eden işletmeler için iyi bir haber olarak görüldü.

IDC’den Frank Dickson (Program Vice President for Security and Trust) ise şunları söyledi: “Karmaşıklık, ortamları yönetmeyi açıkça daha zor hale getiriyor ve verilerin uygun olmayan şekilde korunmasını kolaylaştırıyor.

“Bulut satıcıları, standartlar oluşturarak veri yönetimiyle ilgili karmaşıklık sorununu çözmeyi ve müşterilerin çoklu bulut altyapılarını yönetmelerini kolaylaştırmayı hedefliyor.” dedi.