Google Cloud Platform ve Kullanım Amaçları
Google Cloud Platform ve Kullanım Amaçları

Google Cloud Platform ve Kullanım Amaçları


Amazon Web Services (AWS) ve Microsoft Azure gibi Google Cloud Platform (GCP) da, bir genel bulut sağlayıcısıdır. Müşteriler, Google’ın dünya genelindeki veri merkezlerinde bulunan bilgisayar kaynaklarını ücretsiz olarak veya diğer bulut iş ortakları aracılığıyla kullanım başına ödeme temelinde kullanabilir.

Google Cloud Platform, GCP maliyet yönetimi, veri yönetimi ve video teslimi ile yapay zeka ve makine öğrenimi araçları dahil olmak üzere bir dizi bilgi işlem hizmeti sunar. Google Bulut Platformu, Google’ın Google Arama, Gmail ve Google Fotoğraflar gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı bulut altyapısı üzerinde çalışan bilgi işlem, ağ iletişimi, depolama, büyük veri, makine öğrenimi ve yönetim hizmetlerinden oluşan bir koleksiyondur. 

Google Bulut Platformu Nasıl Çalışır?

Günümüzde bulut bilişim, donanım ve yazılım ürünlerinin uzaktan (veri merkezlerinde) ve uygun ölçekte bir arada var olmasına izin verir. Bu ürünler birlikte belirli hizmetler sunmak için çalışır. 

Kullanıcılar genellikle ihtiyaç duydukları araçlara web tabanlı bir arayüz üzerinden erişebilir, bunları yönetebilir ve kullanabilir. Aynısı Google Cloud Platform hizmetleri için de geçerlidir.

Kullanıcılar, Google Cloud Platform ile çalışırken hizmet erişilebilirliğinin yanı sıra esneklik de kazanır. Her hizmet “müşterinin isteği doğrultusunda” sunulur ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları altyapıyı oluşturmak için çeşitli kaynaklardan yararlanmasına olanak tanır.

Google Cloud Platform’u Neden Kullanmalısınız?

Google Cloud Platform, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı popülerdir:

 1. Rekabetçi Fiyatlandırma

 • Fiyatlandırma, Google Cloud‘u diğer bulut sağlayıcıları arasında öne çıkaran önemli özelliklerinden biridir.
 • Google Cloud, aylık bir fiyatlandırma planı sunar.
 • Google Cloud fiyatlandırması, taahhütlü kullanım indirimleri sağlar. Bu planda, bir veya üç yıl boyunca belirli miktarda vCPU ve bellek satın almayı taahhüt ederseniz, yüzde 57’ye varan indirim alabilirsiniz.

 2. Hız

 • Google Cloud, Google Cloud ve Google App müşterilerine 10 TB’a kadar ağ hızları sağlar.
 • Ağın Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Japonya’daki ana şehirler, Asya’daki büyük merkezler ve çok daha fazlasında dünya çapında bağlantıları vardır.
 • Düşük gecikmeli ağ, verileri daha kısa sürede işleyerek yüksek müşteri memnuniyeti sağlar.

 3. Büyük Veri

 • Google, BigQuery gibi bulut depolama için birçok yenilikçi araca ve Google Cloud Dataflow gibi gerçek zamanlı veri işleme araçlarına sahiptir.
 • BigQuery, büyük miktarda verilerin yüksek hızlarda işlenmesini sağlayan bir veri ambarıdır.
 • Google ayrıca yeni makine öğrenimi ve Yapay Zeka araçlarını kullanıma sunmuştur.

Google Cloud Platform (GCP) Bileşenleri

Google çok çeşitli hizmetler sunar. Başlıca Google Bulut Hizmetleri aşağıdaki şekildedir:

1. Hesaplama

Hesaplama hizmeti, bulutun hesaplanmasını ve barındırılmasını sağlar. Bu kapsamdaki çeşitli hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Uygulama Motoru
 • Hesaplama Motoru
 • Kubernetes Motoru
 • Bulut İşlevleri
 • Bulut Çalıştırması

2. Depolama ve Veri Tabanı

Depolama ve veri tabanı hizmeti, uygulamanın medya dosyalarını, yedekleri veya diğer dosya benzeri nesneleri depolamasını sağlar. Hizmetler aşağıdakileri içerir:

 • Bulut Depolama
 • Bulut SQL’i
 • Bulut Bigtable 
 • Bulut Anahtarı
 • Bulut Veri Deposu

3. Ağ

Ağ hizmeti, kaynaklar arasındaki trafiği dengelemenizi, DNS kayıtları oluşturmanızı ve çok daha fazlasını sağlar. Hizmetlerden bazıları aşağıdakileri içerir:

 • VPC
 • Bulut Yük Dengeleme
 • Cloud Armor 
 • Bulut CDN’si
 • Bulut Ara Bağlantısı
 • Bulut DNS’si
 • Ağ Hizmeti Katmanları

4. Büyük Veri

Büyük veri hizmeti, büyük verileri bulutta işlemenizi ve sorgulamanızı sağlar. Hizmetlerden bazıları aşağıdakileri içerir:

 • BigQuery
 • Bulut Dataproc
 • Bulut Veri Laboratuvarı
 • Bulut Veri Stüdyosu

5. Geliştirici Araçları

Geliştirici araçları hizmeti, yazılım ve uygulama geliştirmeyi sağlayan araçları içerir.

 • Artifact Registry (beta)
 • Bulut SDK’sı
 • Bulut Kodu
 • CloudBuild
 • Bulut Zamanlayıcı
 • Bulut Görevleri

6. Kimlik ve Güvenlik

Bu hizmet, güvenlik ve kimlik doğrulama ile ilgilenir:

 • Bulut Kimliği
 • Bulut IAM’si
 • Bulut Veri Kaybını Önleme API’si
 • Güvenlik Anahtarı Uygulaması

7. Nesnelerin İnterneti (IoT)

Aşağıdaki araçlarla IoT ortamları oluşturmak için GCP’den yararlanabilirsiniz:

 • Bulut IoT Çekirdeği
 • Edge TPU 
 • Bulut IoT

8. Bulut AI

Bulut AI, makine öğrenimi ile ilgili hizmetleri içerir ve aşağıdakileri de kapsar:

 • Cloud AutoML 
 • Cloud Natural Language 
 • Cloud Speech-to-Text 
 • Cloud Text-to-Speech 
 • Bulut Çeviri API’si
 • Cloud Vision API 
 • Bulut Video Zekası

9. Yönetim Araçları

Bu etki alanı, yönetim ve izleme ile ilgili hizmetleri içerir. Bu kapsamdaki hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Bulut Dağıtım Yöneticisi
 • Bulut Konsolu
 • Cloud Shell
 • Bulut API’leri

10. API Platformu

Bu kapsamdaki birkaç hizmet aşağıdaki gibidir:

 • Haritalar Platformu
 • Geliştirici Portalı
 • API Analizi
 • Apigee Sense 
 • Cloud Endpoints 

Google Cloud’un Avantajları Nelerdir?

Google Cloud, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi avantaj sunar:

1. Google Düzeyinde Güvenlik

Google Cloud’un en büyük avantajlarından biri, Google Apps ve Gmail gibi uygulamalarda müşteri güvenliğine odaklanan 15 yılı aşkın deneyimin bir sonucu olarak geliştirilen, uçtan uca bir güvenlik sürecine sahip Google’ın benzersiz güvenlik modeli üzerinde çalışmasıdır.

2. Canlı Taşıma

Azure ve AWS’den farklı olarak Google Cloud, sanal makinelerin (VM’ler) canlı geçişini sunar. Bu nedenle, sanal makineler taşınırken bile bulut performansında herhangi bir değişiklik olmaz. Sanal makineleriniz her zaman çalışır durumda olacağından, Google Cloud mühendisleri, güncelleme ve yama uygulama sorunlarını daha verimli bir şekilde çözmek için daha donanımlıdır.

3. Çevre dostu

Tipik veri merkezleriyle karşılaştırıldığında, Google Cloud veri merkezleri nispeten düşük enerjiyle çalışır ve mümkün olan her yerde %100 yenilenebilir enerji kullanır.

4. Yüksek güvenilirlik

Bir veri merkezinin çalışmasını engelleyen bir olay olması durumunda sistem ikincil bir veri merkezine geçerek kullanıcıların herhangi bir iş kesintisi yaşamamasını sağlar.

Özetle Google Bulut Platform, Amazon Web Services ve Microsoft Azure ile karşılaştırıldığında “rekabetteki yeni hizmet sağlayıcı” olabilir, ancak teklifleri ciddi şekilde dikkate alınmaya değerdir. Şirket hizmetlerini sürekli geliştirir ve iyileştirir. Bu nedenle yakın zamanda araştırma yapmış olsanız bile, ihtiyaçlarınız için yeteneklerini değerlendirmeye devam etmeniz gerekir.