İşletmelerin Yüzde 96'sı Hassas Bulut Verileri İçin Yetersiz Güvenlik Bildiriyor

İşletmelerin Yüzde 96’sı Hassas Bulut Verileri İçin Yetersiz Güvenlik Bildiriyor


Cloud Security Alliance (CSA) tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, işletmelerin büyük çoğunluğu verilerini bulutta güvence altına alma konusunda güvenli hissetmezken, birçok şirket en hassas verileri için bile yeterli güvenlikten yoksun olduklarını kabul ediyor.

Veri istihbarat firması BigID tarafından desteklenen rapora göre, ankete katılan işletmelerin sadece %4’ü buluttaki verileri için yeterli derecede güvenli hissettiklerini belirtti. Bu, işletmelerin %96’sının hassas verilerinin en azından bir kısmı için yetersiz güvenliğe sahip olduğu anlamına geliyor.

İşletmeler, hassas verilerin güvenliğini sağlamanın yanı sıra buluttaki verileri izlemekte de sorun yaşıyor. Rapora göre, ankete katılan işletmelerin dörtte birinden fazlası düzenlenmiş verileri, yaklaşık üçte biri gizli veya dahili verileri ve %45’i sınıflandırılmamış verileri izlemiyor. Bu, işletmelerin mevcut verileri sınıflandırma yöntemlerinin ihtiyaçları için yeterli olmadığını gösteriyor.

Çoğu Şirket Önümüzdeki 12 Ay İçinde Bir Veri İhlali Bekliyor

Rapora göre işletmelerin yaklaşık %62’si, önümüzdeki yıl bir bulut veri ihlali yaşama olasılıklarının yüksek olduğunu düşünüyor.

İhlal yaşayan işletmeler, gelecekte bir veri ihlali olasılığının daha yüksek olduğuna inanıyor ve sadece %8’i önümüzdeki 12 ay içinde bir veri ihlalinin çok olası olmadığını bildiriyor.

Rapora göre, son 12 ayda bir ihlal yaşamamış olan işletmelerin %22’sinin önümüzdeki 12 ayda da bir ihlal yaşamaması bekleniyor.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir