Rapor: 5 Şirketten 4'ü Bulutta Güvenlik İle İlgili Bir Olay Yaşadı

Rapor: 5 Şirketten 4’ü Bulutta Güvenlik İle İlgili Bir Olay Yaşadı


Siber güvenlik şirketi Venafi’nin yeni araştırmasına göre, işletmelerin %81’i geçtiğimiz yıl bulutta güvenlikle ilgili bir olay yaşadı. Bu işletmelerin neredeyse yarısı (%45) ise en az dört olay yaşadığını bildirdi.

Venafi ayrıca şirketlerin şu anda uygulamalarının %41’ini bulutta barındırdığını da tespit etti. Önümüzdeki 18 ay boyunca bu oranın %57’ye yükselmesi bekleniyor. Bu rakam yükseldikçe, bulut güvenliğine olan ihtiyacın da artacağı tahmin ediliyor.

Venafi’nin araştırmasına göre, dahili ekipler şu anda bulutun güvenliğini sağlamaktan sorumlu görünse de, bunun net bir endüstri standardı olmadığı da ortaya çıktı. En yaygın olarak bu, kurumsal güvenlik ekiplerinin (%25), ardından bulut altyapısından sorumlu operasyon ekiplerinin (%23), birden fazla ekip arasında paylaşılan ortak çalışmanın (%22), bulut uygulamaları yazan geliştiricilerin (%16) ve DevSecOps ekiplerinin (%10) görev alanına giriyor.

Fakat bulutun güvenliğinden kimin sorumlu olması gerektiği konusunda güvenlik karar vericileri arasında da net bir fikir birliği yok. Bulut altyapısı operasyon ekipleri ve kurumsal güvenlik ekipleri (her ikisi de %24) en popüler olanlar arasında ve bunu birden fazla ekip arasında sorumluluk paylaşımı (%22), bulut uygulamaları yazan geliştiriciler (%16) ve DevSecOps ekipleri (%14) takip ediyor.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir