Küresel Bulut Bilişim Pazarı 2028 Yılına Kadar Yaklaşık 791,5 Milyar Dolara Ulaşacak

Küresel Bulut Bilişim Pazarı 2028 Yılına Kadar Yaklaşık 791,5 Milyar Dolara Ulaşacak


Küresel bulut bilişim pazarının 2028 yılına kadar 791,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor, bu da 2021’deki 250 milyar dolarlık değerinin üç katından fazlası anlamına geliyor.

Pazarın beklenen büyümesini gösteren Fortune Business Insights, “Bulut Bilişim Pazarı, 2021-2028” başlıklı raporunda, dönemin %17,9 bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) göreceğini tespit etti.

Rapor, bulut bilişimle uğraşan Alibaba, Amazon Web Services, IBM ve Microsoft gibi büyük uluslararası şirketlerin profilini çıkarırken, aynı zamanda hükümet projelerinin ve yatırımlarının rolünü de göz önünde bulunduruyor.

Hükümetin bulut çözümlerine olan ilgisinin ABD, Birleşik Krallık, Çin ve Hindistan çevresinde yoğunlaşması ve bu geçişi küresel olarak güçlendiren yapay zeka ve makine öğrenimi gibi en son teknolojilerin giderek artan şekilde uygulanması bekleniyor.

Bölgeler bazında, Kuzey Amerika’nın tüm dönem boyunca pazar payı üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi bekleniyor, ancak 2020’de %35,7 olan pazar payı, oyun alanı seviyeleri ile birlikte azalacak gibi görünüyor.

Asya Pasifik’in, özellikle imalat ve sağlık gibi sektörlerde bulut tabanlı çözümlere olan talebi arttıkça büyümedeki en büyük artışı görmesi bekleniyor.

Küresel bulut pazarının önümüzdeki on yılda büyümesini engelleyebilecek kilit faktörlerden biri, etkin bir şekilde ele alınmadığı takdirde sağlık, telekomünikasyon ve diğer sektörlerin gelirlerine zarar verebilecek veri güvenliği ve gizlilik endişeleridir.

Fortune raporu ayrıca özel, genel ve hibrit sistemlerde analiz sağlayan, bulut pazarına ilişkin türe dayalı bireysel tahminleri ve ayrıca sırasıyla yazılım, platform ve altyapıya bakan hizmetleri de içeriyor.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir