Rapor: İşletmeler Bulut Hizmetleri İçin Gerekenden Fazlasını Ödüyor
Rapor: İşletmeler Bulut Hizmetleri İçin Gerekenden Fazlasını Ödüyor

Rapor: İşletmeler Bulut Hizmetleri İçin Gerekenden Fazlasını Ödüyor


Hibrit bulut optimizasyon şirketi Virtana’nın yeni bir raporuna göre, çoğu işletme, bulut hizmetleri için gerekenden fazlasını ödüyor ve sorunun önümüzdeki birkaç yıl içinde daha da kötüleşmesi bekleniyor.

İş yükleri genel bulutlarda çalışan işletmelerin %82’siinn “gereksiz” bulut maliyetlerine sahip olduğunun vurgulandığı raporda, ayrıca Gartner’ın altyapı ve operasyon liderlerinin %60’ının 2024 yılına kadar bulut maliyet aşımlarıyla karşılaşacağını öne süren bulguları da vurgulanıyor.

Bunun olmamasını sağlamak için raporun yazarları, BT liderlerinin veri siloları ve genel olarak programatik maliyet optimizasyonu eksikliği de dahil olmak üzere birkaç önemli sorunu ele alması gerektiğine inanıyor.

Ankete katılanların neredeyse dörtte üçü (yüzde 72) farklı yönetim araçlarını bir araya getirmeye çalışmaktan “bıktıklarını” söylerken, yarısından fazlası (yüzde 56) programlı bulut maliyet yönetimi yeteneklerinden yoksun olduklarını dile getirdi.

Neredeyse tamamı (yüzde 84) iş yüklerini birden çok bulutta çalıştırırken, yüzde 86’sı dakikalar içinde bulut maliyetlerinin bütünsel bir görünümünü alamadıklarını söyledi. Birçoğu, hibrit bulut ortamındaki sınırlı görünürlüğün, değeri en üst düzeye çıkarma yeteneklerini engellediğini söyledi.

Verimsiz bulut operasyonları artık bulutun benimsenmesinin önündeki en büyük engel olduğunu söyleyen IDC Europe Bulut Veri Yönetimi Yardımcı Araştırma Direktörü Archana Vankatarman’a göre, “Genel bulut harcamalarının en az yüzde 15’ini boşa harcadıkları inancı, işletmeleri bulut israfını yarıya indirmek için bulut maliyet yönetimine aktif olarak yatırım yapmaya yönlendirecek.” dedi.