Şirketler Hızla Bulut Tabanlı Yedeklemeye Geçiyor


Modern Veri Koruması sağlayan yedekleme çözümlerinin lider şirketi Veeam’in ortaya koyduğu 2021 Veri Koruma Raporu, EMEA’da bulunan şirketlerin yüzde 77’sinin 2023 yılına kadar veri koruma için birincil yöntem olarak bulut hizmetlerinden yararlanmayı planladığını gösteriyor. Türkiye’de ise 2023 yılına kadar şirketlerin yüzde 40’ının bulut tabanlı yedeklemeye geçmesi bekleniyor.

Yaşadığımız dijital çağda, şirketler iş sürekliliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, şirket kaynaklarının asıl ihtiyaç duyulan AR-GE faaliyetlerine aktarılabilmesi ve artan rekabette öne çıkabilmek için bulut teknolojilerine her geçen gün daha çok yatırım yapıyorlar. Modern Veri Koruması sağlayan yedekleme çözümlerinin lider şirketi Veeam’in her yıl ortaya koyduğu Veri Koruma Raporu’nun 2021 yılı sonuçları, şirketlerin veri yedekleme yaklaşımlarına ışık tutuyor. Kendi alanının en geniş araştırmasının sonuçlarını ortaya koyan rapor, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 28 ülkede, 3 bin global şirketin üst düzey yöneticileri ve BT karar vericilerinin veri yönetimi ve veri korumaya yönelik yaklaşımları incelenerek hazırlandı.  Rapor, Kovid -19 gibi önemli küresel olayların şirketler üzerindeki etkileri, hizmet taleplerindeki değişiklikler, hizmet kesintilerini şirketlerin nasıl ele aldığı ve şirketlerin BT Modernizasyonu ve Dijital Dönüşüm hedefleri ortaya koyuyor.

Rapora göre EMEA’da bulunan şirketlerin büyük çoğunluğu, 2023 yılına kadar veri koruma için birincil yöntem olarak bulut hizmetlerinden yararlanmayı planlıyor. Bu da üst düzey yöneticilerin veri koruma yeteneklerini modernleştirmeleri gerektiğini kabullendiklerini, yedeklemenin güvenilirliğini ve verimliliğini artırırken karmaşayı ve maliyeti de azaltmak istediklerini gösteriyor.

EMEA’daki işletmelerin yüzde 77’si veri yedekleme için bulut hizmetlerini kullanacak

2021 Veeam Veri Koruma Raporu’nda, EMEA’da üst düzey yöneticilerin yüzde 77’si, kurumlarının gelecek iki yıl içinde yedekleme amacıyla bulut hizmetlerini kullanacağını belirtiyor. Kuruluşlar birincil veri koruma yöntemi olarak buluta geçmekle kalmıyor, aynı zamanda yedekleme hizmetlerini kullanma biçimlerini de değiştirmeyi planlıyorlar. Yöneticilerin yüzde 44’ü Hizmet Olarak Yedekleme (BaaS) sağlayıcısı tarafından yönetilen bulut tabanlı yedeklemeden yararlanmayı planlıyor. Türkiye’de ise şirketlerin üçte biri (yüzde 33) BaaS sağlayıcısı tarafından yönetilen bulut tabanlı yedekleme kullanıyor. Bu oranın 2023 yılına kadar yüzde 40’a ulaşması bekleniyor.

Yöneticiler işletmeye duyulan güvenin kaybedilmesinin en önemli nedeninin, verilerin çalınması ya da kaybedilmesi olduğunun giderek daha fazla farkına varıyor. Veeam araştırmaları, yöneticilerin yüzde 51’inin kesinti ve veri kaybının müşteri güvenini olumsuz etkileyebileceğini düşündüğünü yüzde 34’ünün ise çalışanlarının kuruma olan güvenlerini kaybedebileceğinden endişe duyduğunu gösteriyor. Yüzde 43’ü ise bu durumun marka bütünlüğüne zarar vereceğini düşünüyor. 

Hem global veriler ve hem de Türkiye verileri, önümüzdeki 12 ay boyunca, şirketlerin dijital dönüşümlerini etkileyecek en büyük zorluğun ekonomik belirsizlik olduğunu gösteriyor. Bu nedenle işletmeler teknoloji yatırımlarında daha seçici davranıyorlar. 

Bilgi Teknolojileri sistemlerine ve eski veri koruma çözümlerine çok fazla güvenmenin şirketlerinin dijital dönüşümleri için bir tehdit oluşturduğunun farkında olan üst düzey yöneticiler, bulut tabanlı yedekleme ve Hizmet olarak Yedekleme (BaaS) kullanımlarını artırmayı planlıyor. İşletmeler artık dijital altyapılarına her zamankinden daha fazla güveniyorlar ve iş ortaklarının, bulut, sanal, fiziksel veya kurumsal tüm ortamlarda verilerini korumalarına ve verilerinin gücünü en üst düzeye çıkararak değer katmalarına olanak tanıyacağına dair güvene ihtiyaç duyuyorlar.

Bulut tabanlı sistemler işletmelerin bu belirsizlikte biraz daha güvenli ilerlemesine yardımcı oluyor. Şirketler, yalnızca şirket içinde yer alan araçları kullanan otomatik yedeklemenin, verilerini savunmasız bıraktığını ve dijital dönüşüm girişimlerinin önüne engel çıkardığını belirtiyor. Abonelik tabanlı veri koruma hizmetlerine geçiş, şirketlerin hem donanım maliyetlerini ortadan kaldırıyor hem de yalnızca kullandıkları hizmetler için ödeme yaparak daha uygun maliyetli çözümlerden yararlanmasını sağlıyor. Ayrıca otomatik hale gelen yazılım güncellemeleri, yamalama ve test gibi işlemler sayesinde insana dayalı sistemlere oranla hata riskini azaltıyor. 

Türkiye’deki şirketler arasında “Dijital Uçurum” Var

2021 Veeam Veri Koruma Raporu ayrıca yetersiz veri korumanın Dijital Dönüşümü engellediğini ve bu yüzden de EMEA’daki işletmelerin yüzde 29’unun son bir yılda Dijital Dönüşüm girişimlerini yavaşlattığını veya durdurduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’deki şirketlerin ise yüzde 28’i pandeminin etkisiyle Dijital Dönüşümlerini yavaşlattıklarını hatta durdurduklarını belirtiyor. Rapor, Türkiye’deki şirketlerin yarısından fazlasının (% 57)  pandemiyle birlikte dijital dönüşümlerini hızlandırdığını da ortaya koyuyor. Bu durum; bir planı olan ve onu hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışan şirketlerle daha az hazırlıklı ve dolayısıyla da rekabette geride kalan şirketler arasında büyük bir “dijital uçurum” oluştuğunu ve her geçen gün daha da büyüdüğünü gösteriyor.

Sonuç olarak Kovid-19 ile birlikte büyük şirketlere yönelik BT alanının parlayan yıldızlarından biri Bulut Bilişim oldu. Bulutta büyüme hızlanarak devam edecek ve işletmeler, dijital ayak izlerini oluştururken kendi bulut ortamlarının da olgunlaştığını görmeye başlayacaklar. Mevcut bulut ortamlarını doğru şekilde kullanabilen şirketler geleceğe gönül rahatlığıyla bakabilecekler.