Bulut İzleme (Cloud Monitoring) Uygulamaları ve Avantajları


Bulut artık birçok bir işletmenin operasyonlarının önemli bir parçası. Bu yüzden bulut tabanlı hizmetler çalıştıran işletmelerin, bulut hizmetlerini, uygulamalarını ve altyapı kullanımını ve verimliliğini değerlendirmek için bulut operasyonlarını izlemesi gerekir. 

Bulut İzleme (Cloud Monitoring) Nedir?

Temelde bulut, internet üzerinden veri depolamanıza ve bunlarla çalışmanıza izin veren, web’de barındırılan bir dizi uygulamadır. Sağlanan hizmetlerin türüne göre bir bulut ortamı Saas, PaaS ve IaaS olarak sınıflandırılabilir. Bu hizmetlerin çoğu, uygulama performansı izleme araçlarıyla izlenebilir.

İşte bulut izlemenin tam olarak devreye girdiği yer burasıdır.

Peki bulut izleme tam olarak nedir?

Bulut izleme yani cloud computing, bulut tabanlı bir altyapıdaki iş akışını gözlemleme, gözden geçirme ve yönetme yöntemidir. İşletmeler bulut platformlarını izleyerek, bulut platformlarının kullanılabilirliği, performansı ve güvenliğinden emin olur.

Bulut izleme, manuel veya otomatik araç ve teknikler kullanılarak toplanan gözlemlenebilir verileri (KPI günlükleri, izlemeler, ölçümler, olaylar ve meta veriler) detaylandırmanıza, bunları analiz etmenize ve panolar, grafikler, çizelgeler ve uyarılar aracılığıyla içgörüler oluşturmanıza olanak tanır.

Bulut izleme ayrıca, sorunları tahmin etmek ve güvenlik açıklarını ortaya çıkmadan önlemek için sürekli olarak güvenlik, kaynak kullanımı, site hızı ve sunucu yanıt süreleri, kullanılabilirlik ve çalışma hızlarına da bakar.

Bulut İzleme Türleri Nelerdir?

Aşağıda bazı bulut izleme türlerinin bir listesini bulabilirsiniz:

1. Website monitoring (Web sitesi izleme)

Website monitoring, bulutta barındırılan sitelerin trafiğini, kullanılabilirliğini ve kaynak kullanımını izler. İşletmelere sunucuyu ve web sitelerini tutarlı bir şekilde izleme yeteneği verir.

2. Virtual machine monitoring (Sanal makine izleme)

Virtual machine monitoring, sanal makine için çalışma süresini, CPU’yu ve kaynakları analiz eder. Birçok işletme sanal sunucuların kullanılabilirliğine bağlı olduğundan, sanal makine izleme araçları hayati önem taşır. 

3. Database monitoring (Veri tabanı izleme)

Veri tabanı, herhangi bir BT firmasının kritik bir parçasıdır ve temel iş verilerini depolamak, sorgulamak ve güncellemek için kullanılır. Herhangi bir veri tabanı yöneticisi için birincil endişe olan bir veri tabanı sisteminin kullanılabilirliğini ve güvenliğini sağlamak çok önemlidir. 

Bulut izleme araçları, veri tabanının kullanılabilirliğini, izlenmesini ve performansını sağlar. Çoğu bulut uygulaması bir veri tabanına dayandığından, bu teknik kullanılabilirlik, inceleme sorguları ve bulut veri tabanı performansına yardımcı olur. Proaktif izleme, önemli olaylar ortaya çıkmadan önce uyarı işaretlerini belirlemek için her zaman en iyi yaklaşımdır.

4. Virtual network monitoring (Sanal ağ izleme)

Virtual network monitoring, performansı artırmak için ağ topolojilerini, güvenlik duvarlarını ve yük dengeleyicileri izlemenize yardımcı olur. Bir yönlendirici yoğun trafik alıyorsa, makineleri veya donanımı değiştirmek yerine trafiği ayarlar.

5. Cloud storage monitoring (Bulut depolama izleme)

Cloud storage monitoring, sanal makinelere sağlanan depolama kaynaklarını, veri tabanlarını ve uygulamalar gibi diğer hizmetleri izler. Cloud storage monitoring tekniği esas olarak IaaS ve SaaS çözümleri için kullanılır. Bu teknik ile performans izlemeyi yapılandırabilir ve hataları düzeltmek için veri tabanları ve depolama için ölçümleri alabilirsiniz.

Bulut İzlemenin Avantajları Nelerdir?

Bulut izlemenin önemli avantajlarından bazıları aşağıdaki şekildedir:

  • Performanstan ödün vermeden ölçeklenebilirliği ve hibrit dağıtımları destekler.
  • Araçlara her yerden çok çeşitli cihazlar (masaüstü bilgisayarlar, tabletler ve telefonlar) kullanarak erişebilmenizi sağlar.
  • Artık işletmenin altyapısına bağlı olmadıkları için herhangi bir yerel kaynak sorunu nedeniyle sistem kesintisi olmaz.
  • Dinamik ve esnek abonelik tabanlı fiyatlandırma modelleri sayesinde maliyetten tasarruf etmenizi sağlar.
  • Minimum denetim gerektiren birden çok bulut sağlayıcısıyla kullanıma hazır entegrasyonlara olanak tanır.

Bulut İzleme Uygulamaları

Bir kullanıcının izlemesi gereken en iyi bulut izleme uygulamalarından bazıları aşağıdaki şekildedir:

1. Son kullanıcı deneyimini izleyin

Güvenilir, sorunsuz ve tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sağlamak her işletmenin hedefidir. Son kullanıcı deneyimini izlemek, size müşteri memnuniyeti hakkında önemli bilgiler verir ve doğrudan gelir artışına yol açar. Bu yüzden bulut izleme platformunuz, kullanıcılarınızın buluttaki bir uygulamayla ne zaman ve nasıl etkileşime girdiğine dair önemli bilgiler sağlamak için son kullanıcı deneyimi aracınızla sorunsuz bir şekilde senkronize edilmelidir.

Son kullanıcı izleme, ağınızın nasıl kullanıldığını gösterir ve dijital altyapı performansınız hakkında veri sağlar. Bu yüzden kullandığınız bulut izleme sistemi, uyarıları iş gereksinimlerinize göre özelleştirmenize izin vermelidir. Örneğin, kritik bir iş uygulaması için belirli bir bölgede yavaş yanıt süresi yaşayan kullanıcılar için bir uyarı ayarlayabilirsiniz. Daha sonra, bulut izleme platformu yanıt süresi verileri oluşturabilmeli ve bunları sisteme geri gönderebilmelidir. BT departmanı daha sonra bu verileri uyarı ayarlamak ve herhangi bir sorun durumunda hızlı yanıt vermek için kullanabilir.

2. Bulut ve şirket içi altyapıyı izlemek için tek bir platform kullanın

İşletmeler, istenen sonuçları sağlamak için şirket içi altyapılarının performansını kontrol eder. Fakat bulut altyapısı da kullanıyorsanız, artık izlemeleniz ve kontrol etmeniz gereken iki sistem vardır. Her iki sistemden gelen verileri entegre etmek zor görünebilir, ancak işletmeler bu düzeyde bir entegrasyon için çaba harcamalıdır.

Hem bulut hem de şirket içi altyapı performansını izleyen tek bir platform, AWS gibi bulut hizmetlerinden üçüncü taraf verilerini alabilir ve tüm önemli bulut performansı KPI’larına gerçek zamanlı bir genel bakış sağlayabilir. 

İzlemeniz gereken KPI’lar aşağıdakileri içerir:

  • Verim
  • Maliyet
  • Güvenlik
  • Veri Yedekleme/Kurtarma

3. Güvenliği İzleyin

Bulutta güvenlik çok önemlidir, bu nedenle tüm uç noktalarda veriler üzerinde sıkı kontrol elde etmek, riskleri azaltmaya yardımcı olur. Verileri ağdan ayrılmadan önce tarayan, analiz eden ve harekete geçen çözümler, veri kaybına karşı koruma sağlamaya yardımcı olur. Kötü amaçlı yazılımları ve veri ihlallerini önlemek için verileri ağa indirmeden önce taramak, değerlendirmek ve sınıflandırmak da önemlidir.

4. Bulut Kullanımını ve ücretlerini izleyin

Ölçekleme yeteneği, bulut hizmetlerinin önemli bir özelliğidir, ancak artan kullanım, artan maliyetleri tetikleyebilir. Güçlü izleme çözümleri, bulut kullanımlarınızı ve ne kadara mal olduğunu izlemelidir.

5. Görevleri otomatikleştirin

DevOps sürecinin önemli bir parçası olan otomasyon, bulutta üretkenliği artırmanıza yardımcı olur. Örneğin, bir eşik ihlal edildiğinde, yeniden başlatma gibi otomatik eylemler ayarlayabilirsiniz. Bu, özellikle kullandıkça öde fiyatlandırma planındaysanız, ölçeği artırma eylemlerini gerçekleştirmenize veya kullanılmayan kaynakları otomatik olarak kapatmanıza ve bulut maliyetlerini daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

6. Metrikleri ve akış verilerini entegre edin

Ağınız birden çok satıcı ortamına yayılmış olabilir. Böyle bir durumda, bulut izleme platformu tüm satıcılardaki tüm verileri tanıyabilmeli, tek tip ölçümler oluşturmak için bunları bir araya getirebilmeli ve size bulut dağıtımınızın bütünsel bir görünümünü sunabilmelidir. 

Sonuç olarak bulut izleme, işletmelerin bulut altyapısını kontrol etme ve optimize etme sürecini ifade eder. Diğer sistemlere benzer şekilde, bulutun da etkin bir şekilde kullanılması ve beklenen sonuçları vermesi için izlenmesi gerekir.

Sizi herhangi bir siber saldırıya karşı koruduğu için bulut platformunuzun durumunu izlemek çok önemlidir. Yukarıda belirtilen adımlar, kullanıcıların bulut platformlarını verimli şekilde izlenmesine yardımcı olacaktır.