Bulut Otomasyonu Uygulamalarının İşletmelere Kazandırdıkları


Bugün işletmelerin %90’ı bulutun avantajlarından faydalanıyor ve 2019’da sadece ABD merkezli işletmeler bulut bilişim teknolojilerine yaklaşık 124,6 milyar dolar harcadı. 

Bu kadar harcamaya ve kullanıma rağmen, yine de geleneksel bulut bilişim süreçleri verimsiz ve emek yoğun. Çünkü buluttan en iyi şekilde yararlanmak, bulut otomasyonu ve bulut orkestrasyon çözümlerinin uygulanmasını gerektiriyor.

Bulut Otomasyonu Nedir?

Geleneksel olarak, otomasyon platformları sanal makinelerde (VM’ler) ve masaüstlerinde çalışacak şekilde oluşturulur. Ancak, yeni nesil otomasyon platformları bulut tabanlıdır. Bu akıllı otomasyon çözümleri, işletmelerin belge işlemeden e-posta yanıtlarına ve hatta sistem güncellemelerine kadar zaman alan, tekrarlayan, manuel görevleri otomatikleştirmesini sağlar.

Bulut otomasyonu, bir bulut ortamında belirli bir görevin otomatikleştirilmiş rutinlerinden yararlanarak manuel emeğin yerini almak için kullanılan süreç ve araçlar kümesini içerir.

Bu şekilde bulut otomasyonu, geliştiricilerin tekrarlayan ve manuel görevlerden kaçınmasını sağlar. Böyle bir yaklaşım aynı zamanda, genel bulut sistemini daha güvenilir ve şeffaf hale getirir. Bulut otomasyonu; kaynakların hızlı dağıtımını, ölçeklenebilirliğini ve sürekli teslim ve entegrasyon için çevikliği sağladığından, kritik bir DevOps metodolojisi olarak kabul edilir.

Bulut Otomasyonunun İşletmelere Kazandırdıkları

Birkaç düğme tıklamasıyla karmaşık görevleri gerçekleştirme yeteneği, manuel ihtiyacı büyük ölçüde azalttığı için işletmelerin %75’i, buluta geçtikten sonra hizmet kullanılabilirliğinin arttığını iddia ediyor. 

Ancak sadece bu kadar değil!

Bulut otomasyonu, bulut altyapısını kullanan işletmelere bir dizi avantaj daha sağlar:

1. Zaman Tasarrufu

Bulut otomasyon araçları, altyapı sağlama gibi zaman alan görevleri otomatikleştirerek, mühendislerin daha yüksek düzeyde uzmanlık gerektiren ve kolayca otomatikleştirilemeyen diğer faaliyetlere odaklanmasına olanak tanır.

2. Görevler Daha Hızlı Tamamlama

Bulut otomasyonu, görevlerin daha hızlı tamamlanmasını sağlar. Örneğin, önceden tanımlanmış şablonlar kullanılarak dakikalar içinde yüz sunucu kurabilirken, bir mühendisin aynı işi tamamlaması birkaç gün sürebilir.

3. Daha Düşük Hata Riski

Görevler otomatikleştirildiğinde insan hatası neredeyse ortadan kalkar. Otomasyonunuzu yönlendiren kuralları ve şablonları doğru şekilde yapılandırdığınız sürece hatasız ortamlara sahip olursunuz.

4. Daha Yüksek Güvenlik

İşletmelerin %94’ü, verilerini buluta taşıdıktan sonra güvenliğin önemli ölçüde arttığını gördü. Bu nedenle işletmelerin en az %48’i en hassas verilerini yerel sunucularda tutmak yerine buluta taşımayı tercih ediyor.

Neden mi?

Çünkü bulut otomasyonu, bir mühendis tarafından yapılan bir hatanın güvenlik açıklarına yol açma riskini neredeyse sıfıra indiriyor. 

5. Ölçeklenebilirlik

Bulut otomasyonu, geniş ölçekte çalışan tüm ekipler için gereklidir. Küçük bir bulut ortamını (örneğin birkaç sanal makineden ve depolama grubundan oluşan) manuel iş akışlarını kullanarak yönetmek mümkün olabilir. Ancak bulut ortamınızda yüzlerce sunucu, terabaytlarca veri ve binlerce kullanıcı varsa, bulut otomasyonu bir zorunluluk haline gelir.

6. Daha Düşük Altyapı Maliyetleri

Bulut tabanlı operasyonların yönetiminde yer alan insan emeği miktarını en aza indirerek süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz. Daha az hata, tanılama ve sorun giderme için daha az; yeni şeyler geliştirmeye ve yenilik yapmaya daha fazla zaman harcanması anlamına gelir.

7. Daha Akıllı Yedeklemeler

Otomasyon, ister ekipman arızası isterse siber saldırı olsun, sistemlerinizi riskten korumada önemli bir rol oynar. Dayanıklılığınızı artırmak için buluttaki yedeklemeleri otomatikleştirebilir veya şirket içi altyapınızı otomatik olarak bulut tabanlı bir ortama yedekleyebilirsiniz.

8. Gelişmiş Yönetim

Sistemleri manuel olarak veya geçici olarak çalıştıran ekipler, bir yöneticinin hayatını zorlaştırır. Otomasyon, sürece standartlaştırma getirerek yöneticilere merkezi bir görünüm ve altyapı üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Bulut otomasyonu ayrıca, yöneticilere ağlarında tam olarak neler olup bittiğine dair çok daha merkezi bir görünüm sağlar. Böylece işletmeler için çok önemli olan altyapı daha iyi izlenebilir ve kontrol edilebilir. 

Tüm bu avantajlar, işletmeleri değer oluşturmak için daha güçlü bir konuma getirir. Bulut ortamlarını manuel yönetmek için zaman ve kaynak harcamak yerine, bulut otomasyonundan yararlanan işletmeler, kaynaklarını yeni hizmetler geliştirmek ve müşterileri memnun etmek gibi doğrudan ticari faydalar sağlayan faaliyetlere odaklayabilir. Ayrıca, yeni bir iş girişimini desteklemek gerektiğinde, BT varlıklarını hızla dağıtabilir veya değiştirebilirler.

Bulut Otomasyonu ve Bulut Orkestrasyonu Aynı Şeyler Mi?

Bulut otomasyonu ile bulut orkestrasyon arasındaki farkı anlamak, akıllı bir otomasyon stratejisi oluşturmak için çok önemlidir.

Bulut otomasyonu, görevleri herhangi bir manuel çaba olmadan tamamlamak için bulut yönetim araçlarını kullanmak anlamına gelir. Bulut orkestrasyonu, bu otomatikleştirilmiş görevleri düzenleyerek daha geniş bir düzeyde hedeflerinizi karşılamakla ilgilidir.

Bulut otomasyonu bağımsız bir girişim olabilir, ancak bu iki yaklaşımı birleştirmek en iyi sonuçları getirir.

Kubernetes Bulut Otomasyonu Sayılır Mı?

Kubernetes kullanıyorsanız, otomasyonda zaten bir adım öndesiniz. Fakat Kubernetes, kullandığınız tüm bulut kaynaklarını otomatikleştirmediği için elbette bir otomasyon çözümü değildir. Yine de, bulutta hemen hemen her türlü iş yükünü çalıştırmak için kullanılabilecek kapsayıcıları yönetir ve düzenler.

Bulut otomasyonu rekabet avantajı sağladığı için işletmeler bulut otomasyonunun önemini çoktan fark etmeye başladı. Bu yüzden dijital dönüşüm yolculuğunuzda başarıya ulaşmak için kurulumu hızlı, uygun maliyetli, sorunsuz entegrasyon sunan ve ölçeklendirilmek üzere tasarlanmış bir bulut otomasyon çözümünü şimdiden devreye almanızda fayda var.