Bulutta yerel bilgi işlem

Bulutta Yerel Bir Yaklaşım Neden Dijital Dönüşüm İçin Kritik Öneme Sahiptir?


Bulutta yerel bilgi işlem (cloud-native computing), bulut bilişimin esnekliğini ve ölçeklenebilirliğini kullanarak modern bir uygulama tasarlama, oluşturma ve çalıştırma yaklaşımıdır. Bulutta yerel yaklaşım, uygulamanızı bugün olduğu gibi alıp bulutta çalışmasını sağlamaktan daha fazlasıdır. Bulutta yerel, yazılımcılara kritik iş işlevleri etrafında geliştirme çevikliği, tasarım ve teslim yeteneklerini artırmak için genel buluttan yararlanma teknolojisi sağlar.

İlgili İçerik: Cloud Native Nedir? Var Olan Projemi Nasıl Cloud Native Hale Getirebilirim?

IDC’ye göre, “2022’de, işletmelerin %80’i bulut merkezli altyapıya ve uygulamalara pandemi öncesine göre iki kat daha hızlı geçiş yapmak için bir mekanizma devreye sokacak.” Çünkü bulut bilişim şirketlere ölçeklenebilirlik kolaylığı, organizasyonel esneklik, uygulamaları birden çok yerde daha verimli bir şekilde dağıtma yeteneği ve iyi kullanılırsa düşük barındırma maliyetleri gibi birçok avantaj sunar.

Yaklaşımın avantajları nedeniyle, bulutta yerelin önümüzdeki üç ila beş yıl içinde fiili tasarım ve mimari standardı olacağına inanılıyor.

Bulutta yerel yaklaşımın temel özellikleri aşağıdakileri içerir:

Mikro hizmetler kullanılarak oluşturulmuştur: Uygulama daha küçük modüllere bölünerek geliştirilmeyi ve test edilmeyi kolaylaştırır.

Bağımsızdır: Bileşenlerin her biri, çeviklik yaratarak bağımsız olarak geliştirilir, ölçeklenir ve korunur.

Sunucusuz (serverless) teknolojiyle desteklenir: Serverless, mikro hizmetleri etkinleştirmenin uygun maliyetli bir yöntemidir. Sunucusuz hizmeti benimsemek, tüm altyapı ayrıntılarını bulut sağlayıcısına bırakmanıza olanak tanır.

Genel bulut hizmetlerinden yerel olarak yararlanmanızı sağlar: Bir uygulamayı olduğu gibi taşımak ve bulutta çalışmasını sağlamak yerine, bulutta yerel uygulamalar, mimari ve işleme modelinin temel bir parçası olarak bulut hizmetlerini kullanır.

DevOps ilkelerinden yararlanın: Bulutta yerel yaklaşım, hıza ve bir programın tasarım aşamasından üretime ne kadar çabuk geçebileceğine odaklanır. Temel olarak otomasyonla ilgilidir, yani üretim sürecine insan katılımı ihtiyacını ortadan kaldırır.

Cloud Native Yaklaşımı Dijital Dönüşüm İçin Neden Kritiktir?

Dijital dönüşümün temel bileşenlerinden biri, güvendiğimiz teknolojiyi ölçeklenebilir ve güvenilir bir şekilde hız ve çeviklikle çalışmaya zorlamaktır. Dijital dönüşüm, işletmeleri işbirliğini ilerletmek ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için iş modellerini ve süreçlerini yeniden tasarlamaya zorlar. Bulutta yerel bilgi işlem, işletmelerin dağıtım modellerini dijital ekonominin gereksinimlerini karşılayacak şekilde iyileştirmelerine olanak tanır.

Dijital dönüşüm, iş modellerinizi bozmak için kuralların, rollerin ve kaynakların yeniden tanımlanmasını gerektirir. Dijital dönüşümün ayırt edici özellikleri, işletme içinde hız, çeviklik ve dayanıklılık yaratmaktır. Bulutta yerel yaklaşım, rekabet avantajı yaratmak için bu özellikleri sağlayabilir. Bulutta yerel yaklaşımın aşağıdaki yeteneklerini uygulamak, dijital dönüşümü hızlandırabilir:

Ölçeklenebilirlik, esneklik ve çeviklik: Altyapı yerine bulut hizmetlerine odaklanarak ölçek ve yedeklilik oluşturmak için bulutta yerel mikro hizmet tasarımının kullanılması, yazılımı daha dayanıklı ve ölçeklenebilir hale getirir.

Müşteri yeteneklerini yeniden yapılandırma: Bulutta yerel yaklaşım, gereksinimlerin işbirliği içinde nasıl tasarlandığına, kodlandığına, test edildiğine ve dağıtıldığına ilişkin tüm yaşam döngüsünü değiştirir. Bulutta yerel tasarım, tipik olarak iş süreçlerini belirleyen barındırma gereksinimlerini ve altyapıyı bulut sağlayıcılarına yüklemenizi sağlar. Artık, uygulama tasarımının temeli olarak kritik müşteri ve iş ihtiyaçları etrafında insanları, süreçleri ve iş akışlarını yeniden düzenleyebilir ve bulutu uygun maliyetli bir şekilde desteklemek için kullanabilirsiniz.

Uyarlanabilirlik: Teknoloji ekipleri, bulutta yerel bir mimaride hizmet sağlama hızından yararlanarak değişen iş gereksinimlerine ve teknik yeniliklere hızla uyum sağlayabilir.

İş ve müşteri süreci odaklılık: Dijitale geçiş, sizi yazılım ve çalışan verimliliğini artırmak için süreçleri yeniden icat etmeye ve yeniden tasarlamaya zorlar. Bileşenleştirilmiş bulutta yerel tasarım, teknoloji ekiplerinin bu süreçlerle uyumlu kritik yetenekleri verimli bir şekilde sunmasına olanak tanır.

Çevik geliştirme ilkeleri: Sürekli bir geri bildirim döngüsü ile hızlı tepki veren çok çevik organizasyonlar oluşturabilirsiniz.

Hiperotomasyon: Teknoloji ekipleri, eski sistemleriniz ve süreçleriniz içinde ve genelinde yeni dijital teknolojileri entegre etmek için kritik süreçleri daha kolay otomatikleştirebilir.

Daha hızlı yanıt verme: Bulutta yerel tasarım, teknoloji ekiplerinin fikirleri hızla üretime taşımasına ve pazardaki olaylara daha çevik tepki vermesine olanak tanır. Bulutta yerel tasarım, hızlı yineleme, çok değişkenli test, gözlemlenebilirlik ve dijital hızda yenilik yapmak için bir DevOps modelinde çalışma sağlar.

Dijitale dönüşüm, teknoloji işletmelerini kuruluş genelinde işbirliğini ilerletmek ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için bulutta yerel yaklaşımı benimsemeye yönlendiriyor. Bulutta yerel, işletmelerin inovasyon hızını artırır, daha yüksek çeviklik sağlar, daha fazla esneklik ve daha düşük pazara sunma süresi sunar.

Yeni dijital ekonominin kazananları büyük olasılıkla bulutun avantajlarından yararlananlar olacak. Bu yüzden bulutta yerel bir mimari yol haritası ve yaklaşımı oluşturmanıza yardımcı olacak bir danışmanla çalışmak, başarınızı hızlandırmanıza yardımcı olabilir.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.